1. oro

  oro, benämning på julkrona.
 2. oro

  oro, svängningsregulatorn i ett bärbart mekaniskt ur.
 3. oro-

  oro- (av grekiska oros ’berg’), förled använd för att beteckna ’berg(s)-’, t.ex. i orogenes.
 4. orografiska effekter

  orografiska effekter, inom meteorologin väderföreteelser som beror på jordytans form.
 5. orogenes

  orogenes, detsamma som bergskedjebildning.
 6. orogen

  orogen, orogent bälte, vanligen långsträckt zon av den kontinentala jordskorpan inom vilken en deformation av bergarter förekommit under ett visst tidsintervall.
 7. Orosius

  Orosius ( Paulus Orosius), död efter 418 e.Kr., presbyter i Hispania, varifrån han 414 flydde undan vandalerna till Nordafrika.
 8. Karin Boye

  Boye, Karin, född 26 oktober 1900, död natten till 24 april 1941, författare, ledamot av Samfundet De Nio från 1931.

 9. kaledoniska orogenesen

  kaledoniska orogenesen , den bergskedjebildningsprocess genom vilken Kaledoniderna uppkom.
 10. oromo

  oromo, orominja, tidigare galla, kushitiskt språk tillhörande den östkushitiska gruppen.