1. orre

  orre är en fågel som hör till familjen skogshöns.
 2. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 3. höns

  höns, eller tamhöns, är fåglar som härstammar från regnskogarna i Asien.
 4. blåbär

  blåbär, Vaccinium myrtillus, art i familjen ljungväxter.
 5. Ali Baba

  Ali Baba, huvudpersonen i sagan om ”Ali Baba och de fyrtio rövarna” i ”Tusen och en natt”.
 6. arbetsvärde

  arbetsvärde, mått på den mängd mänskligt arbete som går åt vid framställningen av en produkt.
 7. häckning

  häckning, hela den process som omfattar fåglars fortplantning.
 8. John Boyd-Orr

  Boyd-Orr, John, från 1949 Baron Boyd-Orr of Brechin Mearns (Lord Boyd-Orr), 1880–1971, brittisk biolog och jordbruksexpert.
 9. jakthund

  jakthund, hund ur någon av de skilda raser som används vid olika former av jakt.
 10. stannfåglar

  stannfåglar, fåglar som stannar inom häckningsområdet året om.