1. orsak

  orsak, det varur något kommer, alltså det som ger upphov till eller förklarar en viss verkan.

 2. orsaka

  o`rsaka verb ~de ~t ORDLED: or-sak-ar SUBST.: orsakande
  Svensk ordbok
 3. elektron

  elektron, den minsta elementarpartikel som har observerats i fritt tillstånd, upptäckt och identifierad 1897 av britten J.J. Thomson.
 4. Saturnus

  Saturnus, symbol ♄, solsystemets näst största planet, berömd för sina vackra ringar.

 5. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 6. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 7. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 8. Marie Curie

  Curie, Marie, född Skłodowska, född 7 november 1867, död 4 juli 1934, polsk-fransk fysiker och kemist; jämför släktartikel Curie.
 9. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 10. salt

  salt, i dagligt tal detsamma som natriumklorid, NaCl.