1. orsten

  orsten, stinkkalk , antrakonit, mörkgrå till svart, bituminös kalksten som förekommer i form av bankar eller linsformade konkretioner i alunskiffer.
 2. alunskiffer

  alunskiffer, svart, finkornig sedimentär bergart med hög halt av organiskt material och hög svavelhalt.
 3. nodul

  nodul, inom geologin en mindre, oregelbundet rundad kropp, med eller utan inre struktur, med en mineralsammansättning som vanligtvis markant skiljer sig från den omgivande bergartens eller sedimentets, t.ex. en flintnodul i kalksten, en kalknodul (orsten) i skiffer eller marleka i glaciallera.
 4. stinkkalk

  stinkkalk, bituminös kalksten, detsamma som orsten.
 5. konkretion

  konkretion, som geologisk term: hård, kompakt mineralklump i berg eller jord, bildad genom kemisk utfällning ur en vattenlösning omkring t.ex. ett skal, blad eller ben.
 6. orsten

  o`rsten subst. ~en ORDLED: or--sten-en
  Svensk ordbok
 7. bituminösa bergarter

  bituminösa bergarter, bergarter av olika konsolideringsgrad vilka är naturligt impregnerade med, innehåller eller består av tunga kolväten, bitumen.
 8. Halleberg

  Halleberg, platåberg vid Vänern i Vänersborgs kommun, Västergötland.
 9. antrakonit

  antrakonit, mörkfärgad bituminös kalksten; se orsten.
 10. olenid

  olenid, numera sällan använt namn på en geologisk epok omfattande den yngsta delen av perioden kambrium.