1. ort

  ort, svenskt mynt, se riksort.
 2. ortodoxa kyrkor

  ortodoxa kyrkor, kyrkor särskilt i Östeuropa med ursprung i östra medelhavsområdet under de första århundradena e.Kr.
 3. ortodox judendom

  ortodox judendom, riktningar som håller fast vid traditionell judisk lära (ortodoxi), i regel även levnadssätt (ortopraxi).
 4. ortodox

  ortodox, som teologisk term, renlärig genom ett konsekvent fasthållande vid en bestämd lära, ibland med en bibetydelse av formalism, använd dels om den linje i den tidiga kyrkan som strikt fasthöll vid de ekumeniska konciliernas teologi, dels om den efterreformatoriska teologin under 1600-talet, se ortodoxi.
 5. ort

  ort, inom geografin en lokalitet, ett samhälle eller en befolkningskonglomeration med en i vissa fall klart uttalad funktion (t.ex. stationsort, bruksort, badort).
 6. ortodoxi

  ortodoxi, renlärighet, jämför ortodox.
 7. ortodoxa kyrkan

 8. ortopné

  ortopné, svår, oftast nattlig andnöd som kan gå över när den drabbade sitter upp.
 9. ortografi

  ortografi, läran om ordens rätta stavning, se rättskrivning.
 10. ortopedi

  ortopedi, medicinsk specialitet som omfattar rörelseorganens sjukdomar och skador hos både barn och vuxna.