1. ort

  ort, detsamma som geometrisk ort.
 2. ort-

  ort-, förled, se orto-.
 3. ortig

  ortig, detsamma som örtug.
 4. ort

  ort, svenskt mynt, se riksort.
 5. ort

  ort, gammal svensk måttenhet. Såsom viktmått, enligt 1855 års decimalsystem, är 1 ort = 0,01 skålpund = 100 korn ≈ 4,25 g.
 6. ort

  ort, inom astronomin detsamma som en himlakropps position på himlen.
 7. ort

  ort, gammal svensk måttenhet. Såsom volymmått för våta varor enligt 1665 års plakat, ofta kallat jungfru eller jumfru, är 1 ort = ¼ kvarter ≈ 81,78 ml (milliliter).
 8. ort

  ort, inom geografin en lokalitet, ett samhälle eller en befolkningskonglomeration med en i vissa fall klart uttalad funktion (t.ex. stationsort, bruksort, badort).
 9. ort

  ort, bergteknisk term för gruvgång, tunnel, under markytan utan förbindelse med dagen.
 10. Darsser Ort

  Darsser Ort, udde i Östersjön, 40 km västnordväst om Stralsund (Tyskland).