1. ortsvektor

  ortsvektor, geometriskt begrepp, vektor som tillordnas en punkt.
 2. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 3. ortsula

  ortsula, bergteknisk term för golvet i en ort.
 4. ortsstämpel

  ortsstämpel, stämpel på ädelmetallarbeten för att markera den svenska tillverkningsorten, eller i fråga om importerade arbeten importörens hemort.
 5. ort

  ort, detsamma som geometrisk ort.
 6. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 7. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 8. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 9. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 10. myt

  myt, i religiöst språk en berättelse om ett gudomligt skeende som har en grundläggande betydelse för människans tillvaro och ger mening åt denna; det rör sig här om egentliga myter om världens skapelse och undergång, människans och samhällsordningens tillkomst, dödens och det ondas ursprung, frälsningen.