1. ortsvektor

  ortsvektor, geometriskt begrepp, vektor som tillordnas en punkt.
 2. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 3. ort

  ort, detsamma som geometrisk ort.
 4. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 5. geometrisk ort

  geometrisk ort, läget av punkter som satisfierar ett eller flera geometriska villkor.
 6. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 7. ortsula

  ortsula, bergteknisk term för golvet i en ort.
 8. ortsägen

  ortsägen, sägen som handlar om en viss, namngiven ort, ofta i form av en ortnamnssägen.
 9. ortsstämpel

  ortsstämpel, poststämpel med postanstaltens namn (motsvaras ofta av orten där den är belägen).
 10. ortsägen

  ortsägen, detsamma som lokalsägen, dvs. en sägen som bara berättas inom en begränsad bygd, i motsats till en vandringssägen.