1. ortsstämpel

  ortsstämpel, stämpel på ädelmetallarbeten för att markera den svenska tillverkningsorten, eller i fråga om importerade arbeten importörens hemort.
 2. ortsvektor

  ortsvektor, geometriskt begrepp, vektor som tillordnas en punkt.
 3. ort

  ort, svenskt mynt, se riksort.
 4. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 5. myt

  myt, i religiöst språk en berättelse om ett gudomligt skeende som har en grundläggande betydelse för människans tillvaro och ger mening åt denna; det rör sig här om egentliga myter om världens skapelse och undergång, människans och samhällsordningens tillkomst, dödens och det ondas ursprung, frälsningen.
 6. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 7. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 8. ort

  ort, inom geografin en lokalitet, ett samhälle eller en befolkningskonglomeration med en i vissa fall klart uttalad funktion (t.ex. stationsort, bruksort, badort).
 9. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 10. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.