1. Orvar

  Orvar, mansnamn av nordiskt ursprung.
 2. orv

  orv, äldre, huvudsakligen dialektalt ord för skaftet på en lie.
 3. Orvar Odd

  Orvar Odd, signatur för journalisten och författaren Oscar Patric Sturzen-Becker.
 4. Orvar Nybelin

  Nybelin, Orvar, 1892–1982, zoolog och fiskeribiolog, chef för Naturhistoriska museet i Göteborg 1937–59, professors namn 1950.
 5. Orvar Bergmark

  Bergmark, Orvar, 1930–2004, fotbolls- och bandyspelare, förbundskapten i fotboll (1966–70).
 6. Orvar Löfgren

  Löfgren, Orvar, född 1943, etnolog, professor i Lund sedan 1991.
 7. orv

  orv [år´v] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: orv-et
  Svensk ordbok
 8. Orvar Odds saga

  Orvar Odds saga, en av de äldsta isländska fornaldarsagorna kring vars centralfigur, den norske sagohjälten Orvar Odd, författaren samlat en rad osannolika äventyr, där åtskilliga folksagomotiv ingår.
 9. Kiviks marknad

  Kiviks marknad hölls ursprungligen (troligen från medeltiden) vid larsmässan 10 augusti i Kiviks fiskeläge, sydöstra Skåne, sedan 1800-talet på heden norr om Kivik.
 10. lie

  lie, handredskap varmed gräs slås eller säd mejas.