1. oryxantiloper

  oryxantiloper, Oryx, släkte gräsätande antiloper med fyra arter i Afrika och på Arabiska halvön.
 2. gräsätande antiloper

  gräsätande antiloper, Hippotraginae, underfamilj slidhornsdjur som omfattar vattenbockar, råbocksantilop, rörbockar, impala, koantiloper, gnuer, lyrantiloper, addaxantilop, hästantiloper och oryxantiloper.
 3. sabeloryx

  sabeloryx, Oryx dammah , art i familjen slidhornsdjur, underfamiljen gräsätande antiloper, se vidare oryxantiloper.
 4. horn

  horn växer ut från huvudet på framför allt många hovdjur och klövdjur.
 5. gemsbock

  gemsbock, Oryx gazella, art i familjen slidhornsdjur.
 6. hästantiloper

  hästantiloper, sammanfattande namn på de sju arterna hästantilop, sabelantilop, blåbock, addaxantilop och oryxantiloper.
 7. vuquangoxe

  vuquangoxe , sao la, Pseudoryx nghetinhensis, art i familjen slidhornsdjur.
 8. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.
 9. enhörning

  enhörning, fabeldjur i gestalt av en häst med klövar och lejonsvans samt ett långt, rakt, vanligen spiralvridet horn mitt i pannan.
 10. antiloper

  antiloper, sammanfattande benämning på flera grupper av huvudsakligen afrikanska partåiga hovdjur inom familjen slidhornsdjur.