1. osant intygande

  osant intygande, menedsbrott som består i att i intyg eller annan urkund lämna osann uppgift om vem man är eller om annat än egna angelägenheter eller att för skens skull upprätta en urkund rörande en rättshandling.
 2. Osaka

  Osaka, Ōsaka, stad i Japan på ön Honshus sydkust.

 3. osa

  o`sa verb ~de ~t ORDLED: os-ar SUBST.: osande; 1os
  Svensk ordbok
 4. osann partsutsaga

  osann partsutsaga, menedsbrott som består i att en part som förhörs i bevissyfte under sanningsförsäkran i rättegång med uppsåt lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen.
 5. OSA-UCS

  OSA-UCS, Optical Society of America-Uniform Color Scales, färgsystem där man försökt placera alla färger i en tredimensionell rymd så att den upplevda skillnaden mellan angränsande färger skall bli lika stor i alla riktningar.
 6. osage

  osage, nordamerikanskt folk, vars numera nästan utdöda språk tillhör siouxspråken.

 7. Osahalvön

  Osahalvön, halvö i södra Costa Rica; för belägenhet se landskarta Costa Rica.
 8. Osasco

  Osasco, stad i delstaten São Paulo, Brasilien, 20 km väster om staden São Paulos centrum; 696 400 invånare (2016).

 9. Osamu Dazai

  Dazai, Osamu, pseudonym för Tsushima Shūji, 1909–48, japansk författare.
 10. Osami Nagano

  Nagano, Osami, 1880–1947, japansk militär, amiral 1943.