1. Per Andersson

  Andersson, Per, född 1976, skådespelare, komiker, författare och regissör. 

 2. Cornelis Vreeswijk

  Vreeswijk, Cornelis, född 8 augusti 1937, död 12 november 1987, visdiktare och sångare.

 3. konstruktivism

  konstruktivism, inom arkitekturen benämning på 1920-talets ryska modernism.
 4. festkalender

  festkalender, en religions regelbundet återkommande högtider och minnesdagar, samt den astronomiska beräkningen av deras tidpunkter.
 5. färgsystem

  färgsystem, en systematisk uppordning av alla färger efter deras likheter och skillnader.
 6. OSA-UCS

  OSA-UCS, Optical Society of America-Uniform Color Scales, färgsystem där man försökt placera alla färger i en tredimensionell rymd så att den upplevda skillnaden mellan angränsande färger skall bli lika stor i alla riktningar.
 7. Carina Rydberg

  Rydberg, Carina, född 1962, författare.
 8. osalig

  o`salig adj. ~t ORDLED: o--sal-ig
  Svensk ordbok
 9. osa

  o`sa verb ~de ~t ORDLED: os-ar SUBST.: osande; 1os
  Svensk ordbok
 10. Bengt Jangfeldt

  Jangfeldt, Bengt, född 1948, språk- och litteraturforskare (slavist), översättare, redaktör för tidskriften Artes 1989–99.