1. osanning

  o`sanning subst. ~en ~ar ORDLED: o--sann-ing-en
  Svensk ordbok
 2. Bagdad-Bob

  Bagdad-Bob, benämning på någon som man anser förnekar uppenbara fakta eller medvetet far med osanning.
 3. Profumoaffären

  Profumoaffären, brittisk politisk skandal 1963.

 4. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).

 5. mened

  me`ned subst. ~en ~er ORDLED: men--ed-en
  Svensk ordbok
 6. hitta på

  hitta på´ verb hittade hittat ORDLED: hitt-ar SUBST.: påhittande (till 1)
  Svensk ordbok
 7. lögn

  lögn [löŋ´n] subst. ~en ~er ORDLED: lögn-en
  Svensk ordbok
 8. ljuga

  lju`ga verb ljög ljugit ljugen ljugna, pres. ljuger ORDLED: ljug-er SUBST.: ljugande; lögn
  Svensk ordbok
 9. fara

  2fa`ra verb for farit faren farna, pres. far ORDLED: far-it SUBST.: farande (till 1--3)
  Svensk ordbok