1. oscilloskop

  oscilloskop, elektriskt mätinstrument för mätning av snabba förlopp.
 2. oscilloskop

  oscilloskop [åʃiloskå´p ljust sj-ljud] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: oscillo-skop-et
  Svensk ordbok
 3. elektronisk omkoppling

  elektronisk omkoppling används i oscilloskop för att öka antalet mätkanaler på konstgjord väg.
 4. katodstråleoscilloskop

  katodstråleoscilloskop, instrument för mätning av tidsförloppet för snabba växelspänningar, se oscilloskop.
 5. dubbelstråleoscilloskop

  dubbelstråleoscilloskop, oscilloskop baserat på katodstrålerör med två elektronstrålar.
 6. oscillogram

  oscillogram, registrering av tidsförloppet för en storhet från oscillograf (t.ex. slingoscillograf) eller oscilloskop (t.ex. polaroidfoto av skärmen).
 7. tidaxel

  tidaxel, tidbas, anordning i ett oscilloskop vilken med konstant hastighet förflyttar den fluorescerande ljusfläcken på ett katodstrålerör från vänster till höger när en triggsignal (se triggning) har nått oscilloskopet.
 8. ljusvisarinstrument

  ljusvisarinstrument, elektriskt mätinstrument där den mekaniska visaren ersatts av en spegel mot vilken en ljusstråle får reflekteras och ge upphov till en ljusfläck på en skala.
 9. minnesoscilloskop

  minnesoscilloskop, oscilloskop där det uppmätta förloppet kan bevaras under kortare eller längre tid.
 10. oscillograf

  oscillograf, elektriskt mätinstrument för registrering av snabba elektriska förlopp.