1. osed

  o`sed subst. ~en ~er ORDLED: o--sed-en
  Svensk ordbok
 2. osedlig

  o`sedlig adj. ~t ORDLED: o--sed-lig
  Svensk ordbok
 3. Betty Boop

  Betty Boop, animerad filmfigur skapad av Grim Natwick för bröderna Dave och Max Fleischers studio.
 4. hyende

  hyende, sydsvensk dialekt jynne, gammal benämning på dyna, särskilt sådan som använts på ostoppade sittmöbler i allmogemiljö.
 5. John Cleland

  Cleland, John, 1709–89, brittisk författare.
 6. likvaka

  likvaka, vakstuga , likstuga, seden att vaka hos den döde, särskilt sista natten före jordfästningen.
 7. sedlighetsdebatten

  sedlighetsdebatten, litterär fejd i Norden under 1880-talet.
 8. Fam Ekman

  Ekman, Fam, född 1946, svensk-norsk konstnär; jämför släktartikel Ekman.
 9. Hercules

  Hercules, diktverk av Georg Stiernhielm, färdigställt 1643, tryckt 1658.

 10. Ondskans blommor

  Ondskans blommor, Les Fleurs du mal, diktsamling av den franske författaren Charles Baudelaire.