1. altruism

  altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse.
 2. filantropi

  filantropi, verksamhet som syftar till att osjälviskt hjälpa människor som är i nöd, se välgörenhet.
 3. patriot

  patriot, person som älskar sitt land och är beredd att osjälviskt arbeta för dess välgång.
 4. Cincinnatus

  Cincinnatus ( Lucius Quinctius Cincinnatus), 400-talet f.Kr., romersk fältherre, diktator 458 och 439 f.Kr.
 5. scoutrörelsen

  scoutrörelsen, scouting, ungdomsrörelse grundad 1907 av Robert Baden-Powell.
 6. den själviska genen

  den själviska genen, uttryck myntat 1976 av den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins.
 7. välgörenhet

  välgörenhet, filantropi , osjälvisk hjälp till människor som är i nöd eller att hjälpa sämre lottade.
 8. Lennart Torstenson

  Torstenson, Lennart, 1603–51, greve 1647, fältmarskalk 1641, riksråd från samma år.
 9. osjälvisk

  o`självisk adj. ~t ORDLED: o--själv-isk
  Svensk ordbok
 10. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.