1. oskadad

  o`skadad adj. oskadat ORDLED: o--skad-ad
  Svensk ordbok
 2. oskadlig genomfart

  oskadlig genomfart, inom folkrätten erkänd rättighet för främst örlogsfartyg och handelsfartyg att färdas genom en annan stats territorialhav.
 3. oskadd

  o`skadd adj. oskatt ORDLED: o--skadd
  Svensk ordbok
 4. oskadlig

  o`skadlig adj. ~t ORDLED: o--skad-lig
  Svensk ordbok
 5. déviation conjuguée

  déviation conjuguée, samordnad, ofrivillig avvikelse av ögonens ställning, så att blicken riktas åt sidan.
 6. Hamburg

  Hamburg, Freie und Hansestadt Hamburg, delstat och stad i Tyskland; 755 km2, 1,8 miljoner invånare (2016).

 7. postfrisk

  postfrisk, filatelistisk term använd om ostämplade frimärken vilkas originalgummering är helt oskadad (inte ens rester eller spår av s.k. frimärksfastsättare får finnas).
 8. restitutio ad integrum

  restitutio ad integrum, medicinsk term för fullständig utläkning.
 9. fullhudstransplantation

  fullhudstransplantation, täckning av en såryta med ett transplantat som utgörs av överhud och läderhud.
 10. partiell krona

  partiell krona, artificiell uppbyggnad av en skadad tandkrona.