1. ost

  ost, färsk eller mognad mjölkprodukt som tillverkas genom att vassle avskiljs efter koagulering eller annan motsvarande behandling av mjölk eller mjölkprodukt.
 2. Ostindiska kompaniet

  Ostindiska kompaniet, svenskt handelskompani som handlade med Östasien, grundat i Göteborg 1731 och formellt upplöst 1813.
 3. osteologi

  osteologi, läran om ryggradsdjurens skelett.
 4. ostracism

  ostracism, politiskt instrument i Athen under 400-talet f.Kr.
 5. ostindiska kompanier

  ostindiska kompanier, handelskompanier som bildades i början av 1600-talet i syfte att bedriva handel på Indien och Fjärran Östern.
 6. ostensiv definition

  ostensiv definition, att definiera ett språkligt uttryck genom att peka ut vad det står för.
 7. osteoblaster

  osteoblaster, enkärniga, benbildande celler som härstammar från mesenkymet och som främst förekommer på benens yta och på platser för aktiv nybildning av ben.

 8. ostrogoter

  ostrogoter, (latin Ostrogothae), östgoter, germansk folkgrupp.
 9. Ostpreussen

  Ostpreussen, historiskt territorium vid Östersjön, i huvudsak beläget mellan Wisła och Nemunas.
 10. osteopati

  osteopati, den ursprungliga inriktningen inom manuell medicin.