1. ost

  ost, färsk eller mognad mjölkprodukt som tillverkas genom att vassle avskiljs efter koagulering eller annan motsvarande behandling av mjölk eller mjölkprodukt.
 2. ost

  3ost adv.
  Svensk ordbok
 3. ost

  1ost subst. ~en ~ar ORDLED: ost-en
  Svensk ordbok
 4. ost

  2ost subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 5. Generalplan Ost

  Generalplan Ost, nazitysk plan, utarbetad 1939–42, enligt vilken slaver och judar i Östeuropa skulle fördrivas eller förslavas i avsikt att skapa tyskt livsrum.
 6. ostor

  ostor, Tyrolichus casei , art i kvalstergruppen or (se även förrådskvalster).
 7. osthyvel

  osthyvel, hushållsredskap som används för att skära ost i tunna skivor.
 8. ostlig våg

  ostlig våg, område med konvektiva moln och regnskurar som rör sig västerut i en vågbildning i den ostliga luftström som uppstår vid passadvindarnas strömning mot ekvatorn.
 9. Ostfrämjandet

  Ostfrämjandet, ideell förening bildad av osttillverkande företag i Sverige 1996.
 10. Ostmark

  Ostmark , historisk benämning på olika tyska östområden: 1) ett av Karl den store på 790-talet grundat markgrevskap motsvarande nuvarande Niederösterreich, 2) på 900–1100-talet ett område i Thüringen norr om Meissen och öster om Saale, 3) de av Preussen genom Polens delningar (1772–95) vunna områdena, 4) det med Tyskland införlivade Österrike 1938–42.