1. ost

  ost, färsk eller mognad mjölkprodukt som tillverkas genom att vassle avskiljs efter koagulering eller annan motsvarande behandling av mjölk eller mjölkprodukt.
 2. ostariofyser

  ostariofyser, Ostariophysi, överordning benfiskar med ca 6 200 arter.
 3. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 4. komplementvara

  komplementvara, en vara eller tjänst som ofta konsumeras i samband med att en annan vara eller tjänst konsumeras. 

 5. feodalism

  feodalism var ett samhällssystem som fanns i Europa under medeltiden.

 6. liknelse

  liknelse, term inom den vidare kategorin bildspråk.
 7. Suzanne Osten

  Osten, Suzanne, född 1944, regissör, sedan 1995 professor i regi vid Dramatiska institutet.

 8. spansk mat

  spansk mat är mat som man lagar enligt traditioner från Spanien.
 9. fasta

  fasta, frivilligt avstående från föda, till exempel som ett led i en religiös ritual eller i en medicinsk behandling.
 10. får

  får är ett släkte getdjur.