1. spekulation

  spekulation, inom ekonomi köp eller försäljning av bl.a. valutor, värdepapper och fastigheter i syfte att tjäna pengar på framtida pris- eller kursförändringar.
 2. Juli Zeh

  Zeh, Juli, född 30 juni 1974, tysk författare.

 3. Elvis Presley

  Presley, Elvis, född 8 januari 1935, död 16 augusti 1977, amerikansk sångare och skådespelare.
 4. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 5. osund

  o`sund adj. osunt ORDLED: o--sund
  Svensk ordbok
 6. lastbar

  las`tbar adj. ~t ORDLED: last-bar
  Svensk ordbok
 7. betygshets

  bety`gshets subst. ~en ORDLED: be-tygs--hets-en
  Svensk ordbok
 8. rucklare

  ruck`lare subst. ~n äv. rucklarn, plur. ~, best. plur. rucklarna ORDLED: ruckl-ar-en
  Svensk ordbok
 9. ruckla

  ruck`la verb ~de ~t ORDLED: ruckl-ar SUBST.: rucklande; 2ruckel
  Svensk ordbok
 10. roué

  roué [roe´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: rou-én
  Svensk ordbok