1. Otto

  Otto, mansnamn av tyskt ursprung, kortform av namn på Ot-, vilka är bildade till ett ord med betydelsen ’egendom’, ’rikedom’.
 2. dajaker

  dajaker, samlingsnamn för Borneos inhemska, icke-muslimska befolkning; antal: ca 3 miljoner.
 3. ut

  ut, musikterm, sedan 1000-talet använd som namn på den lägsta tonen i respektive
 4. dialektforskning

  dialektforskning, dialektologi, det vetenskapliga studiet av dialekter.
 5. Fritz Todt

  Todt, Fritz, 1891–1942, tysk ingenjör och politiker (nazist).
 6. Ottilia

  Ottilia, kvinnonamn, latinisering av fornhögtyska Odila, vilket egentligen är en diminutivform av Oda, kortform för namn på Ot-, vilka är bildade till ett ord med betydelsen ’egendom’, ’rikedom’.
 7. Odarslöv

  Odarslöv, f.d. församling i Lunds stift, Lunds kommun, Skåne (Skåne län), sedan 1991 ingående i Torns församling.
 8. hebreiska

  hebreiska, semitiskt språk, traditionellt räknat till den nordvästsemitiska gruppen.
 9. Hälsingland

  Hälsingland, landskap i Norrland.

 10. esperanto

  esperanto, ett konstgjort språk, avsett att tjäna som allas andraspråk vid sidan av modersmålet.