1. Otto

  Otto, mansnamn av tyskt ursprung, kortform av namn på Ot-, vilka är bildade till ett ord med betydelsen ’egendom’, ’rikedom’.
 2. Fritz Todt

  Todt, Fritz, 1891–1942, tysk ingenjör och politiker (nazist).
 3. ut

  ut, musikterm, sedan 1000-talet använd som namn på den lägsta tonen i respektive
 4. Ottilia

  Ottilia, kvinnonamn, latinisering av fornhögtyska Odila, vilket egentligen är en diminutivform av Oda, kortform för namn på Ot-, vilka är bildade till ett ord med betydelsen ’egendom’, ’rikedom’.
 5. dialektforskning

  dialektforskning, dialektologi, det vetenskapliga studiet av dialekter.
 6. dajaker

  dajaker, samlingsnamn för Borneos inhemska, icke-muslimska befolkning; antal: ca 3 miljoner.
 7. Odarslöv

  Odarslöv, f.d. församling i Lunds stift, Lunds kommun, Skåne (Skåne län), sedan 1991 ingående i Torns församling.
 8. hebreiska

  hebreiska, semitiskt språk, traditionellt räknat till den nordvästsemitiska gruppen.
 9. Hälsingland

  Hälsingland, landskap i Norrland.

 10. esperanto

  esperanto, ett konstgjort språk, avsett att tjäna som allas andraspråk vid sidan av modersmålet.