1. otillåtet förfarande med pornografisk bild

  otillåtet förfarande med pornografisk bild, brott mot allmän ordning som består i att på eller vid allmän plats genom skyltning eller liknande förevisa pornografisk bild på ett sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt.
 2. dogmatism

  dogmatism (av dogm), accepterandet av eller fasthållandet vid en viss tes eller uppfattning utan tillräcklig grund eller kritisk prövning.
 3. Krishnarörelsen

  Krishnarörelsen, Hare Krishna-rörelsen, engelska International Society for Krishna Consciousness ( ISKCON), nyreligiös rörelse, grundad i USA 1966 av Swami Prabhupada.
 4. otukt

  otukt, otillåtet sexuellt umgänge.
 5. culpa

  culpa innebär inom juridiken oaktsamhet, vårdslöshet och oförsiktighet.
 6. patenträtt

  patenträtt, det rättsliga skyddet för patent.
 7. sexuella övergrepp mot barn

  sexuella övergrepp mot barn, alla sexuella handlingar som riktas mot barn, det vill säga enligt lagen personer som inte fyllt 15 år, i vissa fall 18 år.

 8. bola

  bola, ålderdomligt ord för att bedriva otukt, dvs. ha otillåtet samlag.
 9. insiderbrott

  insiderbrott, brott som begås när någon som fått insiderinformation för egen del eller för någon annans räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som informationen rör.
 10. postcensur

  postcensur, myndighets öppnande och kontroll av post, i allmänhet under krigstid.