1. nirvana

  nirvana är det högsta målet inom buddhismen och innebär det totala utslocknandet.
 2. otillfredsställd

  o`tillfredsställd adj. otillfredsställt ORDLED: o--till-freds-ställ-da
  Svensk ordbok
 3. Det öde landet

  Det öde landet, The Waste Land, diktsvit i fem delar av den amerikansk-brittiske författaren T.S. Eliot, utgiven 1922.

 4. pseudograviditet

  pseudograviditet, numera sällsynt tillstånd med tecken på graviditet utan att sådan föreligger.
 5. Arne Sand

  Sand, Arne, 1927–63, författare.
 6. Tristan Corbière

  Corbière, Tristan, pseudonym för Édouard Joachim Corbière, 1845–75, fransk författare.
 7. otillfreds

  o`tillfreds adj., ingen böjning ORDLED: o--till-freds
  Svensk ordbok
 8. missnöjd

  miss`nöjd adj. missnöjt ORDLED: miss--nöj-da
  Svensk ordbok
 9. missnöje

  miss`nöje subst. ~t ORDLED: miss--nöj-et
  Svensk ordbok
 10. dregla

  dregla [dre`g- el. dreg`-] verb dreglade dreglat el. drägla [drä`g- el. dräg`-] dräglade dräglat ORDLED: dregl-ar, drägl-ar SUBST.: dreglande, dräglande, dregling, drägling
  Svensk ordbok