1. otium cum dignitate

  otium cum dignitate, även cum dig­nitate otium, ’vila med värdighet’ (efter välförrättad livsgärning); citat från Cicero.
 2. otium

  otium [o´tsium] subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: oti-um
  Svensk ordbok
 3. negotiabilitet

  negotiabilitet, den möjlighet som föreligger för en person som i god tro har förvärvat t.ex. ett löpande skuldebrev att erhålla en bättre rätt än överlåtaren gentemot utfärdaren av skuldebrevet, gäldenären, på grund av att att denne inte längre kan bestrida betalningsskyldighet på vissa grunder.
 4. negociera

  negociera el. negotiera [-sie´ra] verb ~de ~t ORDLED: neg-oci-er-ar, neg-oti-er-ar SUBST.: negocierande, negociering, negotierande, negotiering
  Svensk ordbok
 5. njuta

  nju`ta verb njöt njutit njuten njutna, pres. njuter ORDLED: njut-er SUBST.: njutande, njutning
  Svensk ordbok