1. Hovran

  Hovran , Håvran, sjö i Dalälven, öster om Hedemora, 9 km 2.
 2. Värtan

  Värtan, två fjärdar i Stockholms inre skärgård, Stora Värtan och Lilla Värtan.
 3. Slite

  Slite, tätort på nordöstra. Gotland, 30 km nordöst om Visby; 946 invånare (2016).

 4. Kylverstenen

  Kylverstenen, kalkstenshäll med runinskrift, funnen 1903 på gården Kylver i Stånga socken på Gotland, numera förvarad i Statens historiska museum, Stockholm.
 5. Marmaverken

  Marmaverken, ort i Söderhamns kommun, Hälsingland (Gävleborgs län), 7 km sydväst om Söderhamn.

 6. Dörby

  Dörby, församling i Växjö stift, Kalmar kommun, Småland (Kalmar län); 4 869 invånare (2016).

 7. Sproge

  Sproge, församling i Visby stift, Gotlands kommun (Gotlands län); 115 invånare (2016).

 8. Östra Strö

  Östra Strö, f.d. församling i Eslövs kommun, Skåne (Skåne län).
 9. Guldrupe

  Guldrupe, f.d. församling på Gotland.
 10. Kvibille

  Kvibille, f.d. församling i Halmstads kommun, Halland (Hallands län).