1. otoskop

    otoskop, medicinskt instrument med inbyggd ljuskälla för inspektion av hörselgång och trumhinna.
  2. auriskop

    auriskop, otoskop, instrument (med belysning) med vilket man undersöker yttre hörselgången och trumhinnan.
  3. fysikaliska undersökningsmetoder

    fysikaliska undersökningsmetoder, sammanfattande benämning på de metoder som en läkare använder vid undersökningen av en patient och vilka bygger på vad läkaren kan se, höra, känna och lukta.