1. otukt

  otukt, otillåtet sexuellt umgänge.
 2. frihetskränkande otukt

  frihetskränkande otukt, äldre benämning på brott som numera rubriceras sexuellt tvång och som innebar att offret förmåddes till sexuellt umgänge genom t.ex. olaga tvång.
 3. främjande av otukt

  främjande av otukt, äldre benämning på brott som innebar att någon främjade tillfällig könsförbindelse mellan andra i syfte att bereda sig särskild vinning.
 4. otuktad

  o`tuktad adj. otuktat ORDLED: o--tukt-ad
  Svensk ordbok
 5. otukt

  o`tukt subst. ~en ORDLED: o--tukt-en
  Svensk ordbok
 6. bola

  bola, ålderdomligt ord för att bedriva otukt, dvs. ha otillåtet samlag.
 7. incest

  incest, blodskam, sexualhandlingar mellan personer som är förenade med blodsband.
 8. hora

  hora, ålderdomligt ord för en kvinna som bedriver hor eller otukt, dels en äktenskapsbryterska, dels en ogift kvinna som har könsumgänge med en man, gift eller ogift, dels också en prostituerad kvinna.
 9. prostitution

  prostitution, att minst två parter säljer och köper sexuella tjänster där ersättning är en förutsättning för tjänsten.

 10. Roman Polanski

  Polanski (egentligen Polański), Roman, född 18 augusti 1933, polsk filmregissör, efter 1963 verksam i Storbritannien, USA samt i Frankrike, där han är bosatt sedan 1978.