1. otuktig

  o`tuktig adj. ~t ORDLED: o--tukt-ig
  Svensk ordbok
 2. incest

  incest, blodskam, sexualhandlingar mellan personer som är förenade med blodsband.
 3. horklut

  horklut, horhuva , huvudbonad som man förr och ännu under 1800-talet kunde ålägga s.k. otuktiga kvinnor att bära för att därmed markera att en hora varken var ungmö (med bart hår) eller ärbar hustru (med hår uppsatt under en huvudbonad).
 4. lyte

  lyte, i äldre språkbruk framför allt sådana medfödda missbildningar som enligt folkliga föreställningar berodde på att modern ”försett sig” under havandeskapet.
 5. mosslik

  mosslik, samlingsbenämning på en arkeo­logisk fyndgrupp, huvudsakligen daterad till sen yngre bronsålder och förromersk järnålder (ca 800 f.Kr.–Kr.f.), bl.a. känd från Nederländerna, Storbritannien, nordvästra Tyskland, Jylland och Sydsverige.
 6. narrfest

  narrfest, dårfest , dårmässa, uppsluppet, ofta (enligt vårt synsätt) mycket oanständigt upptåg, som anordnades kring nyår, främst i Västeuropa, i allmänhet någon gång mellan menlösa barns dag och trettondedagen.
 7. liderlig

  li`derlig adj. ~t ORDLED: lid-er-lig
  Svensk ordbok
 8. skörlevnad

  skö`rlevnad subst. ~en ORDLED: skör--lev-nad-en
  Svensk ordbok
 9. saker

  sa´ker adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 10. incest

  inces´t subst. ~en ~er ORDLED: in-cest-en
  Svensk ordbok