1. oturas

  o`turas verb oturades oturats ORDLED: o--tur-as
  Svensk ordbok
 2. oturlig

  o`turlig adj. ~t ORDLED: o--tur-lig
  Svensk ordbok
 3. otur

  o`tur subst. ~en ORDLED: o--tur-en
  Svensk ordbok
 4. maximal

  maximal säger man om något som inte kan bli större.
 5. tretton

  tretton som magiskt och vanligen olycksbringande tal brukar härledas ur det babyloniska talsystemet, som var baserat på tolvtalet, vilket uppfattades som lyckobringande, positivt, medan det därpå följande, odelbara tretton framstod som dess motsats.
 6. triskaidekafobi

  triskaidekafobi, irrationell, stark rädsla för situationer, platser eller föremål som kan knytas till talet 13, t.ex. att vara en av tretton gäster vid en middagsbjudning, eftersom man tror att det för otur med sig – jämför Agatha Christies detektivroman ” Tretton vid bordet”.
 7. sannolikhet

  sannolikhet, inom sannolikhetsteorin tal mellan 0 och 1 som tillordnas de olika utfallen av ett slumpförsök.
 8. talmagi

  talmagi, talmystik, numerologi, tron att vissa tal har magisk betydelse.
 9. spotta

  spotta, stöta ut saliv ur munnen.
 10. fredag

  fredag är veckans femte dag.