1. otvetydig

  o`tvetydig adj. ~t ORDLED: o--tve-tyd-ig
  Svensk ordbok
 2. neandertalmänniskan

  neandertalmänniskan, Homo neanderthalensis, art i familjen hominider som levde för 400 000–30 000 år sedan i Frankrike, Belgien, Tyskland, Italien, södra Storbritannien, Spanien och norra delen av Mellanöstern.

 3. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.
 4. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.

 5. festkalender

  festkalender, en religions regelbundet återkommande högtider och minnesdagar, samt den astronomiska beräkningen av deras tidpunkter.
 6. L’Anse aux Meadows

  L’Anse aux Meadows, fiskeläge på nordligaste Newfoundland, Canada, vid vilket Helge Ingstad 1961 upptäckte lämningar av en nordisk boplats från vikingatiden, den enda hittills kända i Amerika.

 7. Kate Millett

  Millett, Katherine (Kate), 1934–2017, amerikansk feminist, författare.

 8. Gräve

  Gräve, f.d. församling i Örebro kommun, Närke (Örebro län).
 9. Mars

  Mars, symbol ♂, den yttersta av de jordliknande planeterna, kallad ”den röda planeten”.
 10. Sundsjö

  Sundsjö, f.d. församling i Bräcke kommun, Jämtland (Jämtlands län).