1. ovedersäglig

  o`vedersäglig adj. ~t ORDLED: o--veder-säg-lig
  Svensk ordbok
 2. common sense

  common sense används i vardagsspråket i flera mer eller mindre besläktade betydelser, bl.a. ”sunt förnuft”, ”frånvaro av extrema ställningstaganden”, ”den allmänna meningen” och ”praktisk klokhet”.
 3. hackare

  hackare, ett ord med ursprung i amerikansk studentjargong (där ett hack innebar en smart lösning på ett problem) och en betydelse som varierar från
  1) hängiven och skicklig datortekniker, via
  2) person som använder sina kunskaper till att bryta sig in i datorsystem, till
  3) programmerare som arbetar oprofessionellt och osystematiskt.
 4. etermedieindustri

  etermedieindustri, den industri som sysslar med produktion och utsändning av TV- och radioprogram; begreppet omfattar också produktion och distribution av denna typ av apparatur.

 5. druid

  druid, ”präst” hos de forntida kelterna.
 6. kannibalism

  kannibalism, förtärande av hela eller delar av individen av den egna arten.
 7. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 8. romer

  romer, folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där den lever.

 9. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.

 10. oemotsäglig

  o`emotsäglig adj. ~t ORDLED: o--e-mot-säg-lig
  Svensk ordbok