1. overklig

  o`verklig adj. ~t ORDLED: o--verk-lig
  Svensk ordbok
 2. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 3. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).

 4. trolskhet

  trolskhet, det att tyckas vara overklig och förtrollande.
 5. entitet

  entitet, en i filosofin sedan medeltiden använd term för någonting över huvud taget; den mest generella av alla filosofiska termer (”varje entitet är identisk med sig själv”, ”ingen entitet kan både ha och sakna en viss egenskap”).
 6. saga

  saga, litterär genre, kännetecknad av ett ofta overkligt eller fantastiskt, ibland allegoriserande eller moraliserande innehåll (jämför fabel).
 7. optimism

  optimism, i filosofin åskådningar enligt vilka världen är god och det onda overkligt eller i varje fall något som är underordnat det goda.
 8. irrealis

  irrealis, irreal, modus som anger att talaren utgår ifrån att satsens innehåll strider mot verkligheten (eller är osannolikt).
 9. Charles Nodier

  Nodier, Charles, 1780–1844, fransk författare och bibliotekarie.
 10. specialeffekt

  specialeffekt, till en film skapad effekt avsedd att ge illusorisk verkan.