1. ovillkorlig

  o`villkorlig adj. ~t ORDLED: o--vill-kor-lig
  Svensk ordbok
 2. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 3. dominoteorin

  dominoteorin, en hypotes om följderna av en ohämmad kommunistisk expansion i världen, första gången lanserad 1954 av den amerikanske presidenten Eisenhower.
 4. norrländska mål

  norrländska mål, det dialektområde som omfattar de svenska dialekterna från ungefär mellersta Hälsingland upp till gränsen mot de finska och samiska dialekterna i norr; i väster möter de norskinfluerade dialekterna i Härjedalen.
 5. kategoriskt imperativ

  kategoriskt imperativ, filosofiskt begrepp; ovillkorligt bindande imperativ (befallningssats), utan hänsyn till något ändamål eller liknande.
 6. lag

  lag. Man skiljer allmänt mellan normativa lagar, som föreskriver hur vi bör handla, och deskriptiva lagar, som beskriver faktiskt existerande samband, t.ex. i naturen.
 7. ovillkorligen

  o`villkorligen adv. ORDLED: o--vill-kor-lig-en
  Svensk ordbok
 8. Abraham Lincoln

  Lincoln, Abraham, född 12 februari 1809, död 15 april 1865, amerikansk politiker, USA:s president 1861–65.

 9. arbetstagarorganisation

  arbetstagarorganisation, fackförening, facklig organisation, sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar ska ta tillvara medlemmarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren.
 10. försvarare

  försvarare, person som uppträder som biträde åt en misstänkt eller tilltalad i brottmål.