1. oxidation

  oxidation, kemisk reaktion vid vilken ett ämne avger en eller flera elektroner.

 2. oxider

  oxider, kemiska föreningar mellan ett grundämne och syre i vilka syret utgör den elektronegativa beståndsdelen.
 3. oxidationsmedel

  oxidationsmedel, oxidant, ämne som i en redoxreaktion lätt tar upp elektroner (reduceras) och därvid verkar oxiderande.
 4. oxidativ fosforylering

  oxidativ fosforylering, steg i cellandningen vid vilket ADP fosforyleras till ATP med hjälp av energi från elektronöverföringsreaktioner i andningskedjan i mitokondriers och bakteriers membraner.
 5. oxid

  oxid, se oxider.
 6. oxidjon

  oxidjon, jonen O 2−, som finns i saltlika oxider och som med vatten ger hydroxid.
 7. oxidationstillstånd

  oxidationstillstånd, oxidationsstadium, tillstånd hos en atom som anges av dess oxidationstal och som avgör om den kan oxideras eller reduceras.

 8. oxidationstal

  oxidationstal, begrepp som anger en atoms laddning under vissa förutsättningar.

 9. oxid

  oxi´d subst. ~en ~er ORDLED: ox-id-en
  Svensk ordbok
 10. oxidul

  oxidul, i äldre kemi den syrefattigaste oxiden av en metall som bildar två oxider, t.ex. järnoxidul för FeO och järnoxid för Fe 2O 3.