1. ozokerit

  ozokerit, jordvax, vaxliknande ämne med aromatisk lukt, bestående av kolväten med hög molekylvikt.
 2. ozokerit

  ozokeri´t subst. ~en ORDLED: ozo-ker-it-en
  Svensk ordbok
 3. jordvax

  jordvax, vaxliknande ämne, detsamma som ozokerit.
 4. ceresin

  ceresin, en typ av mineralvax som framställs genom att ozokerit behandlas med svavelsyra.
 5. vaxer

  vaxer, ämnen tillhörande lipiderna och enligt den strikta definitionen estrar mellan fettsyror och andra alkoholer än glycerol.