1. pälsa

  päl`sa verb ~de ~t ORDLED: päls-ar
  Svensk ordbok
 2. koala

  koala, Phascolarctos cinereus, den enda nu levande arten i pungdjursfamiljen koalor (Phascolarctidae).

 3. rödräv

  rödräv, räv, Vulpes vulpes, art i familjen hunddjur.

 4. giraff

  giraff, Giraffa camelopardalis, art i hovdjursfamiljen giraffdjur.
 5. ekorre

  ekorre, röd ekorre, Sciurus [ʃiu- eller skiu-], vulgaris, art i gnagarfamiljen ekorrar.

 6. utter

  utter är ett rovdjur som lever i och vid vatten.
 7. lejon

  lejon, Panthera ­leo, art i familjen kattdjur.

 8. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 9. tiger

  tiger, Panthera tigris, art i familjen kattdjur.

 10. leopard

  leopard, panter, Panthera pardus, art i familjen kattdjur.