1. vulkan

  vulkan, landform som skapas då magma (smält berg) från en fast himlakropps inre tränger upp på ytan och stelnar.
 2. topp

  2topp [tåp´] interj.
  Svensk ordbok
 3. topp

  1topp [tåp´] subst. ~en ~ar ORDLED: topp-en
  Svensk ordbok
 4. bodhisattva

  bodhisattva, en blivande buddha.
 5. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 6. Finland

  Finland är ett land i norra Europa.

 7. topplån

  topplån, fastighetslån som kompletterar bottenlån mot säkerhet i form av pantbrev med sämre förmånsrätt än bottenlån.
 8. enkla maskiner

  enkla maskiner, sedan antiken inom mekaniken benämning på anordningar för besparing av kraft vid arbete.

 9. Island

  Island är ett land i norra Atlanten.

 10. spektrum

  spektrum, ursprungligen den uppdelning av (sol)ljuset i olika färger (våglängder) som kan göras t.ex. med hjälp av ett prisma.