1. påföljande

  på`följande adj., ingen böjning ORDLED: på--följ-ande
  Svensk ordbok
 2. höstsäd

  höstsäd, sädesslag som efter sådd på hösten kan motstå kyla och frost under vinterhalvåret och påföljande år ge en godtagbar kärnskörd.
 3. förstaårsvall

  förstaårsvall, vall första året efter insådd.
 4. generation

  generation, fas som börjar med att en individ uppkommer genom en fortplantningsprocess och som slutar i samband med påföljande fortplantningsprocess.
 5. George Herbert Carnarvon

  Carnarvon, George Herbert, Earl of Carnarvon (Lord Carnarvon), 1866–1923, brittisk samlare och mecenat.
 6. intjänandeår

  intjänandeår, enligt semesterlagen den tidsperiod under vilken arbetstagaren tjänar in den semesterlön som arbetsgivaren ska utge under ett semesterår.
 7. blomsterlökar

  blomsterlökar, lökar av prydnadsväxter tillhörande lilje- och amaryllisväxterna.
 8. Betzy Ählström

  Ählström, Betzy, 1857–1934, glaskonstnär.
 9. höstbruk

  höstbruk, jordbearbetning under hösten genom höstplöjning och/eller harvning som en förberedelse antingen för höstsådd eller för sådd efterkommande vår.
 10. Europeiska supercupen

  Europeiska supercupen, UEFA Super Cup, årlig herrfotbollstävling mellan vinnaren av Champions League (tidigare Europacupen) och Europa League (tidigare UEFA-cupen).