1. påfrestning

  på`frestning subst. ~en ~ar ORDLED: på--frest-ning-en
  Svensk ordbok
 2. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 3. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 4. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).

 5. regeringen

  regeringen, Sveriges högsta verkställande myndighet, kollektivet av statsråd under statsministerns ledning.

 6. stressor

  stressor, påfrestning som framkallar de kroppsliga och psykiska reaktioner som sammanfattas i benämningen stress.
 7. Kristina

  Kristina, Christina, född 8 december 1626, död 19 april 1689, drottning av Sverige 1644–54, dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg.

 8. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.
 9. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.
 10. kollagen

  kollagen, ursprungligen sammanfattande benämning på den dominerande fiberkomponenten i bindväv.