1. Pågen AB

  Pågen AB, Pågens, Malmö, bagerikoncern, grundad 1878.
 2. påg

  påg subst. ~en ~ar ORDLED: påg-en
  Svensk ordbok
 3. Pågatåg

  Pågatåg, lokaltåg i Skåne.
 4. pågående tjänsteuppdrag

  pågående tjänsteuppdrag, benämning på kontraktsregerat uppdrag som en näringsidkare (t.ex. konsult) utför för annan person eller företag.
 5. pågående arbete

  pågående arbete, benämning på kontraktsreglerat arbete som en näringsidkare (ofta byggföretag) utför för en annan person eller ett företag.
 6. pågå

  på`gå verb pågick ~tt, pres. ~r ORDLED: på--går SUBST.: pågående
  Svensk ordbok
 7. pågående

  på`gående adj., ingen böjning ORDLED: på--gå-ende
  Svensk ordbok
 8. på-gatan-pris

  på-ga`tan-pris subst. ~et, ~er äv. ~ ORDLED: på-gat-an--pris-et
  Svensk ordbok
 9. Malmö

  Malmö, kommun i Skåne (Skåne län).

 10. bageriindustri

  bageriindustri, den del av livsmedelsindustrin som producerar matbröd, knäckebröd och andra bageriprodukter för slutanvändning av konsument.