1. påhäng

  på`häng subst. ~et ORDLED: på--häng-et
  Svensk ordbok
 2. påhängsvagn

  påhängsvagn, släpvagn som är inrättad för att genom tapp med vändskiva eller liknande anordning förenas med bil, traktor eller motorredskap och som är så konstruerad att chassit eller karosseriet vilar direkt på det dragande fordonet.
 3. påhängsvagn

  på`hängsvagn subst. ~en ~ar ORDLED: på-hängs--vagn-en
  Svensk ordbok
 4. ur

  ur, klocka, instrument för mätning av tid.
 5. moped

  moped, ursprungligen benämning på en enkel motorcykel som i sin allra enklaste form bestod av en vanlig cykel med påhängd liten förbränningsmotor.

 6. lastmaskin

  lastmaskin, fordon (ursprungligen en traktor, sedermera ett speciellt basfordon), försett med framtill och stundom även baktill påhängd utrustning för hantering av speciella slag av gods.
 7. tyngdlyftning

  tyng`dlyftning subst. ~en ORDLED: tyngd--lyft-ning-en
  Svensk ordbok
 8. hänga på

  hänga på´ verb hängde hängt, pres. hänger ORDLED: häng-er SUBST.: påhängande, påhängning
  Svensk ordbok