1. påk

  påk subst. ~en ~ar ORDLED: påk-en
  Svensk ordbok
 2. påkänning

  påkänning, inom fysiken lokal kraft per ytenhet, som verkar inuti en kropp.
 3. påkalla

  på`kalla verb ~de ~t ORDLED: på--kall-ar SUBST.: påkallande
  Svensk ordbok
 4. påkänning

  på`känning subst. ~en ~ar ORDLED: på--känn-ing-en
  Svensk ordbok
 5. påkostande

  på`kostande adj., ingen böjning ORDLED: på--kost-ande
  Svensk ordbok
 6. påkostad

  på`kostad adj. påkostat ORDLED: på--kost-ad
  Svensk ordbok
 7. påkommen

  på`kommen adj. påkommet påkomna ORDLED: på--komm-en
  Svensk ordbok
 8. påklädd

  på`klädd adj. påklätt ORDLED: på--klädd
  Svensk ordbok
 9. påklädare

  på`klädare subst. ~n äv. påklädarn, plur. ~, best. plur. påklädarna ORDLED: på--kläd-ar-en
  Svensk ordbok
 10. hizbullah

  hizbullah, ḥizb Allāh, självbenämning på de mer radikala och militanta anhängarna av 1979 års iranska revolution, avsedd att markera att man avvisade politiska system med ett eller flera sekulärt-ideologiska partier.