1. reliabilitet

  reliabilitet, tillförlitlighet, inom beteendevetenskaperna mått på hur starkt eller pålitligt uppmätta värden i t.ex. ett test eller experiment är.
 2. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.

 3. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 4. ur

  ur, klocka, instrument för mätning av tid.
 5. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 6. observation

  observation, iakttagelse, registrering av ett intryck, vetenskaplig metod för insamling av data för att fastställa fakta och förhållanden.
 7. ultraljud

  ultraljud, akustiska svängningar med så hög frekvens (högre än 20 kHz) att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat.

 8. Charlotte Brontë

  Brontë, Charlotte, 1816–55, brittisk författare; jämför släktartikel Brontë.
 9. Sigismund

  Sigismund, född 20 juni 1566, död 19 april 1632, kung av Polen från 1587 som Sigismund III Vasa (polska Zygmunt III Waza) och av Sverige 1592–99, son till Johan III och Katarina Jagellonica.

 10. legend

  legend, helgonlegend, en uppbygglig och med fantastiska inslag utsmyckad berättelse om ett helgons liv, underverk, lidande och död.