1. påpekande

  på`pekande subst. ~t ~n ORDLED: på--pek-and-et
  Svensk ordbok
 2. påpeka

  på`peka verb ~de ~t ORDLED: på--pek-ar SUBST.: påpekande; påpekan
  Svensk ordbok
 3. tidszon

  tidszon, område på jorden inom vilket samma normaltid tillämpas.
 4. Nürnbergprocessen

  Nürnbergprocessen, internationell rättegång mot nazistiska krigsförbrytare efter andra världskriget.
 5. Storsjöodjuret

  Storsjöodjuret, ett folkloristiskt eller möjligen kryptozoologiskt fenomen som knutits till Storsjön i Jämtland, tidigast antytt 1635.
 6. rapporteftergift

  rapporteftergift, att en polisman inte rapporterar en lagöverträdelse utan nöjer sig med ett påpekande eller en erinran.
 7. skyddsombud

  skyddsombud är en person på en arbetsplats som utsetts av och talar för de anställda i frågor om arbetsmiljön.
 8. Nanshui Beidiao-kanalen

  Nanshui Beidiao-kanalen, Syd–nordliga vattenavledningen (engelska South–North Water Diversion Project), påbörjat kanalprojekt för ledning av färskvatten från Kinas södra, nederbördsrika delar till torra områden i norra Kina.
 9. New Haven-skolan

  New Haven-skolan, folkrättsteoretisk skola med ursprung vid Yale University, New Haven, USA.
 10. Anthony Powell

  Powell, Anthony, 1905–2000, brittisk författare.