1. påskrift

  på`skrift subst. ~en ~er ORDLED: på--skrift-en
  Svensk ordbok
 2. Eris

  Eris (latin Discordia), i grekisk och romersk mytologi tvistens gudinna, syster till krigsguden Ares (Mars).
 3. visum

  visum, officiell påskrift i pass eller annan handling om rätt till inresa och kortare vistelse i land som kräver visering för vissa länders medborgare.
 4. sic

  sic, så.
 5. Peleus

  Peleus (grekiska Pēleus), grekisk sagokung i Thessalien, far till Akilles (därav dennes benämning ”peliden”).
 6. Tjocka Berta

  Tjocka Berta (tyska Dicke Berta, efter Bertha Krupp [se Kruppkoncernen]), benämning på en tysk artilleripjäs med 42 cm kaliber använd under första världskriget.
 7. signatur

  signatur, beteckning, påskrift, oftast en namnförkortning som används av ansvarig person vid godkännande av dokument.
 8. eget tryck

  eget tryck, E.T., påskrift på grafiskt blad vilken anger att konstnären själv är tryckare.
 9. aux mains

  aux mains, påskrift på brev e.d.: (N.N.) till handa, (till N.N.) personligen.
 10. pseudepigrafer

  pseudepigrafer, den protestantiska forskningens traditionella namn på skrifter som står de gammaltestamentliga apokryferna nära.