1. påtryck

  påtryck, övertryck, i filatelistiska sammanhang det att en ny valör samt eventuellt någon dekoration trycks ovanpå den gamla bilden på ett frimärke.
 2. påt

  påt subst. ~et ORDLED: påt-et
  Svensk ordbok
 3. påtning

  påtning, textilteknik med tråd, ofta med hjälp av en sorts virknål, t.ex. påtning med slynggaffel (se gaffelpåtning) och smygmaskvirkning samt påtning med s.k. påtdocka av trä med fyra spikar.
 4. jämställdhetspolitik

  jämställdhetspolitik, politik som syftar till att ge kvinnor och män lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället.
 5. Raskolnikov

  Raskolnikov, huvudperson i Fjodor Dostojevskijs roman ”Brott och straff” (1866).
 6. påta

  2på`ta verb ~de ~t ORDLED: påt-ar SUBST.: påtande, påtning; påt
  Svensk ordbok
 7. påta

  1på`ta äv. på`taga verb påtog påtagit påtagen påtagna, pres. påtar äv. påtager ORDLED: på--tag-it SUBST.: påtagande
  Svensk ordbok
 8. påtala

  på`tala verb ~de ~t ORDLED: på--tal-ar SUBST.: påtalande
  Svensk ordbok
 9. påtryckare

  på`tryckare subst. ~n äv. påtryckarn, plur. ~, best. plur. påtryckarna ORDLED: på--tryck-ar-en
  Svensk ordbok
 10. påträffa

  på`träffa verb ~de ~t ORDLED: på--träff-ar SUBST.: påträffande
  Svensk ordbok