1. påträffa

  på`träffa verb ~de ~t ORDLED: på--träff-ar SUBST.: påträffande
  Svensk ordbok
 2. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Canada.
 3. koppar

  koppar är en metall som har låg smältpunkt.
 4. Zeus

  Zeus, den antika grekiska religionens högste gud, son till titanerna Kronos och Rhea.

 5. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 6. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 7. frekvens

  frekvens, förekomst (i större eller mindre antal) under en viss tidsperiod, grad av vanlighet.
 8. havssköldpaddor

  havssköldpaddor, Cheloniidae, familj kräldjur med sex arter i samtliga tropiska hav, en del arter även i tempererade områden.
 9. kräldjur

  kräldjur, reptiler, Reptilia, klass ryggradsdjur med drygt 6 500 nu levande arter fördelade på de fyra ordningarna sköldpaddor, krokodilartade kräldjur, bryggödlor och fjällreptiler (som innefattar ödlor, masködlor och ormar).

 10. svampdjur

  svampdjur, spongier, Porifera, stam vattenlevande, fastsittande djur med ca 10 000 nutida arter, de allra flesta i havet från tidvattenszonen till djuphavet, i sötvatten 50 arter.