1. pölsa

  pölsa, maträtt av kokt och malet fläsk, korngryn, hackad lök och kryddor.

 2. pölsa

  pölsa, hackmat av hjärta, lungor, sämre köttbitar m.m., som inte kunde sparas efter slakten; korv av sådan hackmat jämte korngryn.
 3. pöl

  pöl subst. ~en ~ar ORDLED: pöl-en
  Svensk ordbok
 4. pölsig

  pöl`sig adj. ~t ORDLED: pöls-ig
  Svensk ordbok
 5. pölsa

  pöl`sa subst. ~n pölsor ORDLED: pöls-an
  Svensk ordbok
 6. lagun

  lagun, strandnära, lugnt vattenområde innanför en sandrevel eller ett korallrev, som bildar en naturlig vågbrytare.
 7. evapotranspiration

  evapotranspiration, avdunstning av vatten från en bevuxen markyta.
 8. Sankt Pölten

  Sankt Pölten, huvudstad i delstaten Niederösterreich, norra Österrike; 51 900 invånare (2010).
 9. lakun

  lakun, anatomisk term för mikroskopiskt liten hålighet eller inbuktning (ibland vätskefylld), t.ex. i benvävnadens balksystem, där lakunerna skapas av bennedbrytande celler (osteoklaster).
 10. lakun

  lakun, textkritisk term för en lucka i en text, uppkommen genom mekanisk skada på en handskrift eller genom att ord överhoppats vid avskrivning.