1. pacemaker

  pacemaker, batteridriven elektronisk hjärtstimulator som kan opereras in i en patient och vars uppgift är att stimulera hjärtmuskeln till kontraktioner när frekvensen av hjärtkontraktioner är otillräcklig.

 2. pacemaker

  pacemaker, farthållare, motorcyklist inom cykelsport­en vid stayeråkning och keirinlopp på bana.
 3. pacemaker

  pacemaker [pej´smejker] subst. ~n, pacemakrar el. ~ ORDLED: pace--mak-ern
  Svensk ordbok
 4. demand-pacemaker

  demand-pacemaker, elektrisk hjärtstimulator som fungerar ”on demand”, dvs. efter behov.
 5. diatermi

  diatermi, uppvärmning av djuptliggande vävnader med hjälp av högfrekvent växelström.
 6. förmaksflimmer

  förmaksflimmer, fibrillatio atrialis, hjärtrytmstörning med mycket snabb förmaksaktivitet, överstigande 300 impulser per minut.
 7. uppfinning

  uppfinning, anordning eller metod för att lösa ett tekniskt problem som fungerar på ett nytt och effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder.

 8. brady-taky-syndrom

  brady-taky-syndrom, hjärtverksamhet som är ömsom för långsam (bradykardi), ömsom för snabb (takykardi).
 9. automaticitet

  automaticitet, förmågan hos vissa celltyper att regelbundet utan stimuli generera impulser (aktionspotentialer).
 10. defibrillering

  defibrillering innebär oftast att man med hjälp av en elektrisk stöt startar hjärtat på en person som fått hjärtstopp.