1. pacemaker

  pacemaker, batteridriven elektronisk hjärtstimulator som kan opereras in i en patient och vars uppgift är att stimulera hjärtmuskeln till kontraktioner när frekvensen av hjärtkontraktioner är otillräcklig.
 2. pacemaker

  pacemaker, farthållare, motorcyklist inom cykelsport­en vid stayeråkning och keirinlopp på bana.
 3. Rune Elmqvist

  Elmqvist, Rune, 1906–96, läkare, uppfinnare.
 4. uppfinning

  uppfinning, anordning eller metod för att lösa ett tekniskt problem som fungerar på ett nytt och effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder.

 5. demand-pacemaker

  demand-pacemaker, elektrisk hjärtstimulator som fungerar ”on demand”, dvs. efter behov.
 6. fot

  fot, pes, hos fyrfota ryggradsdjur yttre delen av extremiteterna; den används för gång och är försedd med tår.
 7. hjärtsjukdomar

  hjärtsjukdomar är sjukdomar som drabbar hjärtat.
 8. cyborg

  cyborg, hybrid mellan människa och maskin.

 9. hjärtstimulator

  hjärtstimulator, elektrisk apparat, förbunden med hjärtat via elektroder, vilken avkänner hjärtats elektriska aktivitet och, om något fel uppstår, kan åtgärda detta genom att elektriskt stimulera hjärtat enligt ett i förväg programmerat mönster.
 10. Åke Senning

  Senning, Åke, 1915–2000, läkare, professor i kirurgi vid universitetssjukhuset i Zürich 1961–85.