1. pacemaker

  pacemaker, batteridriven elektronisk hjärtstimulator som kan opereras in i en patient och vars uppgift är att stimulera hjärtmuskeln till kontraktioner när frekvensen av hjärtkontraktioner är otillräcklig.

 2. diatermi

  diatermi, uppvärmning av djuptliggande vävnader med hjälp av högfrekvent växelström.
 3. pacemaker

  pacemaker, farthållare, motorcyklist inom cykelsport­en vid stayeråkning och keirinlopp på bana.
 4. demand-pacemaker

  demand-pacemaker, elektrisk hjärtstimulator som fungerar ”on demand”, dvs. efter behov.
 5. pacemaker

  pacemaker [pej´smejker] subst. ~n, pacemakrar el. ~ ORDLED: pace--mak-ern
  Svensk ordbok
 6. uppfinning

  uppfinning, anordning eller metod för att lösa ett tekniskt problem som fungerar på ett nytt och effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder.

 7. brady-taky-syndrom

  brady-taky-syndrom, hjärtverksamhet som är ömsom för långsam (bradykardi), ömsom för snabb (takykardi).
 8. förmaksflimmer

  förmaksflimmer, fibrillatio atrialis, hjärtrytmstörning med mycket snabb förmaksaktivitet, överstigande 300 impulser per minut.
 9. magnettest

  magnettest, metod att kontrollera funktionen hos en pacemaker (hjärtstimulator).
 10. hjärtstimulator

  hjärtstimulator, elektrisk apparat, förbunden med hjärtat via elektroder, vilken avkänner hjärtats elektriska aktivitet och, om något fel uppstår, kan åtgärda detta genom att elektriskt stimulera hjärtat enligt ett i förväg programmerat mönster.