1. pacemaker

  pacemaker är en liten apparat som människor vilkas hjärta slår för långsamt kan behöva.
 2. pacemaker

  pacemaker, farthållare, motorcyklist inom cykelsport­en vid stayeråkning och keirinlopp på bana.
 3. demand-pacemaker

  demand-pacemaker, elektrisk hjärtstimulator som fungerar ”on demand”, dvs. efter behov.
 4. pacemaker

  pacemaker [pej´smejker] subst. ~n, pacemakrar el. ~ ORDLED: pace--mak-ern
  Svensk ordbok
 5. magnettest

  magnettest, metod att kontrollera funktionen hos en pacemaker (hjärtstimulator).
 6. hjärtstimulator

  hjärtstimulator, elektrisk apparat, förbunden med hjärtat via elektroder, vilken avkänner hjärtats elektriska aktivitet och, om något fel uppstår, kan åtgärda detta genom att elektriskt stimulera hjärtat enligt ett i förväg programmerat mönster.
 7. Adams–Stokes syndrom

  Adams–Stokes syndrom, Morgagni–Adams–Stokes syndrom, medvetandeförlust på grund av tillfällig, markant sänkning av pulsen – hjärtat slår för långsamt – så att blodtillförseln till hjärnan blir bristfällig.
 8. Åke Senning

  Senning, Åke, 1915–2000, läkare, professor i kirurgi vid universitetssjukhuset i Zürich 1961–85.
 9. diatermi

  diatermi, uppvärmning av djuptliggande vävnader med hjälp av högfrekvent växelström.
 10. cyborg

  cyborg, hybrid mellan människa och maskin.